About me

không biết cuộc sống rùi sẽ ra sao,nhưng dù có sao cũng chẳng sao.

34 yrs, Male
Atlanta, United States

Additional Info

không biết cuộc sống rùi sẽ ra sao,nhưng dù có sao cũng chẳng sao. English