About me

Hi my name is Syed naseer pasha I am from Hyderabad India I work in dubai.i like traveling.

1 month ago

Additional Info

Hi my name is Syed naseer pasha I am from Hyderabad India I work in dubai.i like traveling. Agra
Jaipur
Delhi
Rajasthan
Mumbai
I like it All Mobile Arabic, English, Hindi, Telugu, Urdu