Map of Temples in Kyoto

Browse 289 attractions, meet 2 travelers, 3 tour guides and discover 1,105 photos

This map features 76 temples in Kyoto. TouristLink also features a map of all the temples in Honshu. Want more information? Check out this list of top ranking temples in Kyoto

Where are you going?


Check out our photos of "Temples in Kyoto." Click a photo of a temple to see its location on the map and find out more information. We have photos of all 288 tourist attractions around Kyoto or add your own (Click here to browse them).

 • Kinkaku-ji
 • Kiyomizu-dera
 • Chion-in
 • Sanjūsangen-dō
 • Enpuku Ji
 • Tōshōdai-ji
 • Yakushi-ji
 • Enjō-ji
 • Nishi Honganji
 • Ninna-ji
 • Byōdō-in
 • Ryōan-ji
 • Kōzan-ji
 • Gangō-ji
 • Kōfuku-ji
 • Sai-ji
 • Honnō-ji
 • Seiryō-ji
 • Tōfuku Ji
 • Ishiyama Dera
 • Hōrin-ji
 • Mii Dera
 • Jingo-ji
 • Shisen-dō
 • Kōdai-ji
 • Nanzen-ji
 • Adashino Nenbutsu-ji
 • Jukō-in
 • Shunkō-in
 • Hōjūjidono
 • Kajū-ji
 • Sōken-in
 • Hōkō-ji
 • Daikaku-ji
 • Konpuku-ji
 • Tōji-in
 • Kennin-ji
 • Saihō-ji
 • Daitoku-ji
 • Kōryū-ji
 • Tenryū-ji
 • Eikan Dō Zenrin Ji
 • Kōtō-in
 • Yoshimine-dera
 • Rokuharamitsu-ji
 • Tō-ji
 • Ginkaku-ji
 • Kurama-dera
 • Daisen-in
 • Sennyū-ji
 • Daian ji
 • Manshu-in
 • Shōren-in
 • Manpuku Ji
 • Mibu-dera
 • Unryū-in
 • Hokke Ji
 • Myōshin-ji
 • Yasaka Kōshin-dō
 • Otagi Nenbutsu-ji
 • Daigo-ji
 • Shōkoku-ji
 • Saidai Ji
 • Rokkaku-dō
 • Anrakuju-in
 • Kyoto City History Museum
 • Shin Yakushi Ji
 • Enkō-ji
 • Ryōgen-in