Kencho Ji Photos

Meet 21 travelers, 8 tour guides and discover 489 photos

Kenchō-ji is a Rinzai Zen temple in Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan, which ranks first among Kamakura's so-called Five Great Zen Temples (the Kamakura Gozan) and is the oldest Zen training monastery in Japan.
View Kencho Ji guide >

Kencho Ji

The Zen Garden