Map of Temples in Honshu

Browse 528 attractions, meet 164 travelers, 29 tour guides and discover 1,979 photos

This map features 101 temples in Honshu. TouristLink also features a map of all the temples in Japan and has more detailed maps showing just temples in Kyoto or those in Ikeda. Want more information? Check out this list of top ranking temples in Honshu

Where are you going?


Check out our photos of "Temples in Honshu." Click a photo of a temple to see its location on the map and find out more information. We have photos of all 527 tourist attractions around Honshu or add your own (Click here to browse them).

 • Kinkaku-ji
 • Hōryū-ji Temple
 • Kiyomizu-dera
 • Chion-in
 • Kimpusen Ji
 • Kongōshō Ji
 • Taima Dera
 • Jison In
 • Sanjūsangen-dō
 • Enpuku Ji
 • Gangō-ji
 • Fudarakusan Ji
 • Kongōbu Ji
 • Kōfuku-ji
 • Kōzan-ji
 • Eigen-ji
 • Tōshōdai-ji
 • Enjō-ji
 • Yakushi-ji
 • Ōminesan-ji
 • Nishi Honganji
 • Ninna-ji
 • Ryōan-ji
 • Byōdō-in
 • Tō-ji
 • Daitoku-ji
 • Jingo-ji
 • Sai-ji
 • Taisan Ji
 • Daian ji
 • Eikan Dō Zenrin Ji
 • Jukō-in
 • Seiryō-ji
 • Chōhō Ji
 • Ginkaku-ji
 • Kajū-ji
 • Sennyū-ji
 • Hokke Ji
 • Kōdai-ji
 • Kennin-ji
 • Konpuku-ji
 • Shisen-dō
 • Negoro Ji
 • Saidai Ji
 • Manpuku Ji
 • Kōryū-ji
 • Shōkoku-ji
 • Asuka Dera
 • Seiganto Ji
 • Shin Yakushi Ji
 • Myōshin-ji
 • Kōtō-in
 • Shōren-in
 • Hase Dera
 • An'yō-in
 • Anrakuju-in
 • Kurama-dera
 • Shunkō-in
 • Hokki Ji
 • Tenjō-ji
 • Sōken-in
 • Ishiyama Dera
 • Manshu-in
 • Tōji-in
 • Murō Ji
 • Nanzen-ji
 • Mii Dera
 • Enkō-ji
 • Mibu-dera
 • Chōkō Ji
 • Adashino Nenbutsu-ji
 • Unryū-in
 • Engyō Ji
 • Hōjūjidono
 • Otagi Nenbutsu-ji
 • Yasaka Kōshin-dō
 • Ichijō Ji
 • Saihō-ji
 • Hōkō-ji
 • Rokkaku-dō
 • Yoshimine-dera
 • Jōdo Ji
 • Tenryū-ji
 • Daigo-ji
 • Honnō-ji
 • Rokuharamitsu-ji
 • Kyoto City History Museum
 • Kakurin Ji
 • Tōfuku Ji
 • Daikaku-ji
 • Hōrin-ji
 • Ryōgen-in
 • Daisen-in
 • Sagami Ji