Map of Towns & Villages in China

Browse 2,092 attractions, meet 242 travelers, 285 tour guides and discover 6,069 photos

This map features 77 towns & villages in China. TouristLink also features a map of all the towns & villages in Asia and has more detailed maps showing just towns & villages in Beijing or those in Guilin. Want more information? Check out this list of top ranking towns & villages in China

Where are you going?


Check out our photos of "Towns & Villages in China." Click a photo of a towns & village to see its location on the map and find out more information. We have photos of all 2,027 tourist attractions around China or add your own (Click here to browse them).

 • Old Town Of Lijiang
 • Xitang
 • Yangshuo
 • Hongcun
 • Xijiang
 • Xidi
 • Hutiaoxia Town
 • Huanren
 • Langmusi
 • Paryang
 • Sandouping
 • Dafen Village
 • Nyalam Town
 • Gyantse
 • Tingri Town
 • Bayi
 • Bamda
 • Baixoi
 • Burang Town
 • Golag
 • Gyari
 • Kuche
 • Jaggang
 • Tingri
 • Zangxoi
 • Zaring
 • Yingxiu
 • Yangmei Ancient Town
 • Zhangmu
 • Qamdo
 • Gaoliying
 • Zhongcang
 • Liulichang
 • Yongshun
 • Shipai Village
 • Majuqiao
 • Lucheng
 • Hukeng
 • Wuzhen
 • Ganjiakou
 • Gaotou Township
 • Qinglongqiao
 • Yongding District
 • Yizhuang
 • Qinghuayuan
 • Lhatse
 • Jiugong
 • Yanyuan
 • 5th Ring Road
 • Liangxiang
 • Wuyang New Town
 • Shidu
 • Miaofengshan
 • Baiyun New Town
 • Cuandixia
 • Xiaotangshan
 • Yangzhen