Locals and travelers to connect with

 • Chandra Khad
 • BiBi Bhandari
 • Badal Sapkota
 • Nishes Thapa
 • Sulav Pahadi
 • Suraj Kc
 • Sabin Neupane
 • Kishoor Adhikari
 • Dendi Sherpa
 • Abhishek Karki

About

 • Gyaneshwar, P.O.Box 226, Kathmandu, Nepal

Book a room

 
 
Ajax Loader