Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Gurudwara Photos

 
Dhubri Gurdwara
Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Gurudwara
Historic Stone